rok2023

Uchwały Rady Nadzorczej 2023


– Uchwała RN Nr 1 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 28.11.2022

– Uchwała RN Nr 2 w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego na 2023 rok

– Uchwała RN Nr 3 w sprawie przyjęcia Planu Infrastruktury osiedlowej na 2023 rok

– Uchwała RN Nr 4 w sprawie przeniesienia pkt 11 porządku obrad na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej

– Uchwała RN Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Nadzorczej na 2023 rok

– Uchwała RN Nr 6 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 6.02.2023 r

– Uchwała RN Nr 7 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM Dębina

– Uchwała RN Nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu porządku domowego SM Dębina

– Uchwała Nr 9 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina

– Uchwała Nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina


– Uchwała RN nr 11 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 17.04.2023 r


– Uchwała RN nr 12 w sprawie wyboru Sekretarza RN


– Uchwała RN nr 13 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego RN


– Uchwała RN nr 14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego RN

– Uchwała RN Nr 15 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 8.05.2023 r.

– Uchwała RN Nr 16 w sprawie upoważnienia Prezydium Rady do przeprowadzenia rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Spółdzielni

– Uchwała RN Nr 17 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia RN w dniu 15.05.2023 r.

– Uchwała RN nr 18 w sprawie powołania Prezesa Zarządu

– Uchwała RN nr 19 w sprawie zatrudnienia Prezesa Zarządu

– Uchwała RN Nr 20 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 27.03.2023 r.

– Uchwała RN Nr 21 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 13.06.2023 r.