Uchwała RN Nr 21 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 13.06.2023 r.