Skład

W skład Zarządu SM “Dębina” wchodzą:

  • Prezes Zarządu – Pan Grzegorz Lipiński
  • Członek Zarządu – Pan Waldemar Laskowski