Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej SM “Dębina” wchodzą:

  • Prezydium:
    • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Sylwia Rychter-Pisarska
    • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Grzegorz Żórawski
    • Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Bieniek

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Pan Antoni Bartosiewicz
  • Pan Norbert Machaj
  • Pan Łukasz Markowski