Informacja o zawartej ugodzie


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Warszawie informuje, że w sprawie sądowej z powództwa Katarzyny Szymańskiej przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” doszło do zawarcia ugody sądowej, w wyniku której stosunek pracy, jaki łączył Katarzynę Szymańską ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Dębina” w Warszawie zakończył się ostatecznie 27 września 2022 r. na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Katarzynę Szymańską, zaś Spółdzielnia z tytułu zakończenia umowy o pracę wypłaciła Katarzynie Szymańskiej kwotę 20.000 złotych odszkodowania.