Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wycince drzew/krzewów – 29.11.2023

Ogłoszenie o wycince drzew 25.11.2022

Ogłoszenie o wycince drzew 20.09.2022

Wznowienie prac remontowych: Rosoła 44A

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 38, 40 w dniach 25-25.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 99, 101, 103 w dniach 25-26.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44, 44A w dniu 23.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 105, 107, 109 w dniu 23.03.2021 

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 w dniu 22.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 95, 97 w dniu 22.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 28 w dniach 04-05.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 28A w dniach 08-09.03.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26A w dniach 11-12-03.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 24 w dniach 23.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26 w dniach 24-25.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 30 w dniach 10-11.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 91, 93 w dniu 09.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 85, 87 w dniu 08.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26A w dniu 08.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 105, 107, 109 w dniach 03-04.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 42, 44, 44A w dniach 03-04.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36, 38, 40 w dniach 01-02.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 99, 101,103 w dniach 01-02.02.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 105, 107, 109 w dniu 25.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 42, 44, 44A w dniu 25.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32, 34 w dniach 27-28.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26A i 28B w dniu 26.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 85, 87 w dniu 26.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 95, 97 w dniach 27-28.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 30, Nowoursynowska 91 i 93 w dniu 21.01.2021 i 22.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 89 w dniu 19.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36, 38 i 40 w dniu 18.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 99, 101 i 103 w dniu 18.01.2021

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26A, 28A

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 85, 87

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 24, 26, 28

Prace remontowe przy wiatrołapie: Rosoła 36

Przerwy w dostawie wody: Nowoursynowska 95 i 97

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 i 34

Przerwy w dostawie wody dla segmentów: N105, N107, N109

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 43, 44 i 44A

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 24

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32, 34, 36 oraz wymiana ciepłomierzy

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 28, 40, 42, 44, 44A oraz wymiana ciepłomierzy

Pismo dotyczące remontów segmentów

Pismo o zmianach w wyglądzie zewnętrznym nieruchomości wielorodzinnych

Harmonogram remontów: R32, R38, R40, R44 i R44A

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 34

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32

Pismo o pracach kominiarskich na MDM

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 kl. III

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 kl. II

Informacja o porządkowaniu poddaszy Rosoła: 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44A

Informacja o dociepleniu poddasza Rosoła 44

Pismo o pracach elektrycznych na Rosoła 40

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 40 kl. II

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 38 kl. I

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 kl. I (2)

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 32 kl. I

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36 kl. II

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36 kl. I

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 38 kl. II

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 38 kl. I

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 40 kl. I

Informacja o przerwie w dostawie ciepła w związku z wymianą wymiennika w węźle Rosoła 36

Zaproszenie na spotkanie w sprawie realizacji planu remontowego dla budynku Rosoła 38

Zaproszenie właścicieli lokali Rosoła 40 na spotkanie w sprawie planów remontowych

Zaproszenie na spotkanie w sprawie realizacji planu remontowego dla budynku Rosoła 42

Informacja dotycząca wymiany stolarki w portierniach

Zaproszenie właścicieli lokali Rosoła 44 na spotkanie w sprawie planów remontowych

Zaproszenie właścicieli lokali Rosoła 44a na spotkanie w sprawie planów remontowych

Pismo dotyczące rozpoczęcia prac przez Orange

Informacja dotycząca dostępu do szachtów instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 42

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 34

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 24, Rosoła 26, Rosoła 28

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 26a, Rosoła 28a, Nowoursynowska 85, Nowoursynowska 87

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 42, Rosoła 44, Rosoła 44A, Nowoursynowska 105, Nowoursynowska 107, Nowoursynowska 109

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44 kl. II

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44 kl. I

Remont ogrodzenia Osiedla

Obowiązek czyszczenia kanalizacji deszczowej w segmentach

Wymiana kaset domofonowych w segmentach

Przerwy w dostawie wody: Nowourysnowksa 93, Nowoursynowska 91, Rosoła 30

Przerwy w dostawie wody: Nowourysnowksa 95, Nowoursynowska 97, Rosoła 32, Rosoła 34

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44A kl. I

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44A kl. II

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 44A kl. III

Przerwy w dostawie wody: Rosoła 36, Rosoła 38 Rosoła 40, Nowoursynowska 99, Nowoursynowska 101, Nowoursynowska 103