Uchwała RN Nr 24 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego na 2023 rok