Uchwała RN Nr 15 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 8.05.2023 r.