Uchwała RN Nr 26 w sprawie przyjecia Planu Infrastruktury osiedlowej na 2024 rok