Uchwała RN nr 16 w sprawie upoważnienia Prezydium Rady do przeprowadzenia rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Spółdzielni