Uchwała RN Nr 20 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia RN w dniu 27.03.2023 r.