Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu SM Dębina

Ogłoszenie o konkursie:

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu SM “Dębina”:

Regulamin Zarządu SM “Dębina”: