Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Szanowni Państwo,

Komisja Konkursowa informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” wpłynęły 3 oferty:
– 2 na stanowisko Prezesa Zarządu
– 1 na stanowisko Członka Zarządu.

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne. Kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej zostało ustalone na dzień 8 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Magdalena Barcicka