Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Szanowni Państwo,

Komisja Konkursowa informuje, że po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym dokonała wyboru:
– Pani Katarzyny Szymańskiej na stanowisko Prezesa Zarządu
– Pani Katarzyny Lewandowskiej na stanowisko Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Magdalena Barcicka