Archiwum kategorii: Zielony News

Wymiana zamków w drzwiach altanek śmietnikowych

Szanowni Państwo,

w związku z wymianą zamków w drzwiach altanek śmietnikowych na Osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” przypominamy, że z klucza (przekazanego Państwu do skrzynki pocztowej) do przypisanej altanki śmietnikowej będzie można korzystać od dnia:

1)    Altanka nr 1 – od 04.04.2019 r.

2)    Altanka nr 2 – od 04.04.2019 r.

3)    Altanka nr 3 – od 03.04.2019 r.

4)    Altanka nr 4 – od 03.04.2019 r.

5)    Altanka nr 5 – od 04.04.2019 r.

Administracja

S.M. „Dębina”

Uruchomienie centralnego ogrzewania

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 26 września 2018 roku Veolia Energia Warszawa S.A. uruchomiła centralne ogrzewanie w lokalach na naszym Osiedlu.

W celu przeprowadzenia prawidłowego rozruchu centralnego ogrzewania prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach na pozycję nr „5”. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku kiedy temperatura zewnętrza wynosi powyżej 12˚C dostawa ciepła jest automatycznie wstrzymywana.

Z poważaniem

Kierownik Biura Anna Cieślewska

Informacja Zarządu o postanowieniu Sądu

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” informuje, ze Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2018 roku sprawy z powództwa Zarządu SM „Dębina” o uchylenie uchwały wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 18/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Szanowni Państwo,

Komisja Konkursowa informuje, że po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym dokonała wyboru:
– Pani Katarzyny Szymańskiej na stanowisko Prezesa Zarządu
– Pani Katarzyny Lewandowskiej na stanowisko Członka Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Magdalena Barcicka

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Szanowni Państwo,

Komisja Konkursowa informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” wpłynęły 3 oferty:
– 2 na stanowisko Prezesa Zarządu
– 1 na stanowisko Członka Zarządu.

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne. Kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej zostało ustalone na dzień 8 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Magdalena Barcicka

Awaria kanalizacji – zalecenia

Szanowni Państwo

W związku z poważną awarią dotyczącą niedrożności sieci kanalizacyjnej, która wystąpiła w dniu 20 grudnia br. w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Osiedla, prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku stosowania środków udrażniających kanalizację typu „kret”.

Przyczyną zatkania kanalizacji był niewłaściwie stosowany przez mieszkańców środek do udrażniania rur, który spowodował całkowite zaczopowanie sieci kanalizacyjnej. Stosowanie tego typu środków wymaga dużej ilości wody, która powinna całkowicie rozpuścić granulat.

Ponadto, prosimy również o nie wrzucanie do kanalizacji ręczników papierowych.