Wzory odwołania się od decyzji dotyczących podwyżek opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

Pismo przewodnie:

Wersje edytowalne:

Lokal mieszkalny

Lokal użytkowy

Garaż

Wersje w PDF:

Lokal mieszkalny

Lokal użytkowy

Garaż

Szanowni Państwo,
dla budynków przy ul. Rosoła 32, 36, 38, 40, 42, 44 i 44A data sporządzenia operatów szacunkowych to również 7 października 2017 r.
Dla segmentów decyzje nie zostały jeszcze wysłane z Zarządu Mienia Skarbu Państwa.