Miejsca Parkingowe

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym mija termin odpowiedzi na ankietę w sprawie ewentualnej lokalizacji dodatkowych miejsc parkingowych na Osiedlu „Dębina”.Do chwili obecnej otrzymaliśmy 85 odpowiedzi, co stanowi 30 % ogółu mieszkańców.Wszystkich, którzy nie odpowiedzieli dotąd na ankietę, prosimy o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Żor
Prezes Zarządu