Wyniki Ankiety

Do wyboru zaprezentowano dwa warianty:

– wariant I – budowa dodatkowego parkingu w pobliżu bramy wjazdowej od ul. Przy Bażantarni na około 20 miejsc;

– wariant II – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Nowoursynowskiej i wyznaczenie około 20 miejsc parkingowych wzdłuż jezdni wewnętrznej.

W obu wariantach część miejsc ma być przeznaczona dla mieszkańców, część dla gości.

W obu wariantach koszty budowy lub adaptacji zostałyby pokryte z funduszu infrastruktury, a następnie odzyskiwane z wynajmu miejsc. Aktualny koszt dla osób zawierających umowę najmu miejsca parkingowego = 110 zł + VAT. Zwrot z inwestycji następowałby w okresie 2 – 3 lat.

Do końca lutego b.r. wpłynęło 105 odpowiedzi na ankietę, tj. 37,1% ogółu lokali na Osiedlu.

Za wariantem I opowiedziało się 25 właścicieli lokali (23,8% udzielonych odpowiedzi i 8,8% ogółu właścicieli lokali na Osiedlu)

Za wariantem II opowiedziało się 52 właścicieli lokali (49,5% udzielonych odpowiedzi i 18,4% ogółu właścicieli lokali).

Za obu wariantami (w takim przypadku można rozumieć, że wybór wariantu należy do decyzji organów Spółdzielni) opowiedziało się 12 osób (odpowiednio 11,4% i 4,2%).

Przeciw obu wariantom wypowiedziało się 15 właścicieli lokali (14,2% udzielonych odpowiedzi i 5,3% ogółu właścicieli lokali.

1 osoba zaproponowała inne rozwiązanie.

Niektóre z dokonanych wyborów obwarowane były pewnymi warunkami. Wśród zwolenników wariantu I – 1 osoba postulowała budowę większej liczby miejsc. Wśród zwolenników wariantu II – 4 osoby postulowały pokrycie kosztów przez osoby zainteresowane wynajmem, 1 osoba opowiedziała się przeciw wprowadzeniu „strefy ruchu” (możliwości interweniowania przez Straż Miejską lub policję), 1 osoba zaproponowała rozważenie możliwości zrobienia parkingu od strony wjazdu na „Serek”, 1 osoba przeciw ruchowi jednokierunkowemu (niemożliwe!), 2 osoby, opowiadając się za wariantem II podkreśliły, że ich zdaniem najlepsze byłoby pozostawienie stanu istniejącego = na Nowoursynowskiej każdy parkuje, gdzie chce, mimo formalnych zakazów, 2 osoby zwróciły uwagę na potrzebę i możliwość wykorzystania miejsc przy budynku Rosoła 32 i dostosowania „parkingu” do obowiązujących przepisów (odległość od budynku). Wśród zwolenników opcji „i tu, i tu” 1 osoba podkreśliła, że lepsza byłaby lokalizacja przy wjeździe od ul. Rosoła (wariant I), 2 osoby uznały, że wariant II powinien być pierwszym etapem powstania nowych miejsc, zaś wariant I – drugim, 1 osoba poparła obydwa warianty pod warunkiem wywożenia samochodów parkujących na chodnikach i jeśli wynajmujący będą za nowe miejsca płacić, 1 osoba postulowała sprzedaż miejsc po 5 tys. zł, a nie wynajem. Spośród przeciwników obu wariantów – 1 osoba wypowiedziała się przeciw wprowadzeniu strefy ruchu z konsekwencjami, 2 osoby za porządkowaniem parkowania samochodów przed segmentami i budynkami wielorodzinnymi, 1 osoba proponuje, by pozostawić stan bez zmian, zdejmując zakazy parkowania wzdłuż Nowoursynowskiej.

Wyniki ankiety posłużą organom Spółdzielni do podjęcia decyzji w tej sprawie

Andrzej Żor
Prezes Zarządu