Zmiana stawek

Szanowni Państwo

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podwyższyło z dniem 30 czerwca 2012 r. ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać do dnia 29 czerwca 2013 r. Nowa cena za zimną wodę i odprowadzenie ścieków to 11,47 zł za 1 m3 (dotychczasowa obowiązująca do dnia 29.06.br. 9,97 zł za 1 m3)