Strona internetowa

W celu przedstawienia swoich opinii i propozycji możecie też Państwo korzystać z poczty elektronicznej, nasz nowy adres: smdebina@smdebina.pl zamiast smdebina@o2.pl
Wszystkich mieszkańców Osiedla, którzy podali adresy e-mailowe będziemy tą drogą informować o podjętych inicjatywach, które zostaną zaprezentowane na stronie internetowej. Tych z Państwa, którzy nie podali swoich adresów będziemy prosić o bezzwłoczne ich uzupełnienie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kanał elektroniczny będzie odtąd podstawowym kanałem komunikacji między mieszkańcami a administracją Osiedla. Mamy nadzieję na znaczne przyspieszenie i usprawnienie wzajemnych kontaktów.

Z poważaniem

Andrzej Żor
Prezes Zarządu