Uruchomienie centralnego ogrzewania

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 26 września 2018 roku Veolia Energia Warszawa S.A. uruchomiła centralne ogrzewanie w lokalach na naszym Osiedlu.

W celu przeprowadzenia prawidłowego rozruchu centralnego ogrzewania prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach na pozycję nr „5”. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku kiedy temperatura zewnętrza wynosi powyżej 12˚C dostawa ciepła jest automatycznie wstrzymywana.

Z poważaniem

Kierownik Biura Anna Cieślewska