Parkowanie samochodów

poprzez:

a) wprowadzenie tzw. strefy ruchu, co da policji i straży miejskiej możliwość wymierzania mandatów za naruszenia przepisów obowiązujących na drogach publicznych, albo

b) zawarcie umowy z firmą nakładającą blokady lub wywożącą źle parkujące samochody z Osiedla, albo

c) zastosowanie innych środków eliminujących nieprawidłowe parkowanie.

Tekst uchwały zamieszczamy poniżej.

Powodami uzasadniającymi uporządkowanie tej kwestii są:

• ciążący na Spółdzielni obowiązek egzekwowania bezpieczeństwa ruchu; parkowanie przy ul. Nowoursynowskiej ogranicza szerokość jezdni do rozmiarów nakazujących wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, narusza też przepisy przeciwpożarowe, zaś w pozostałych częściach Osiedla powoduje zniszczenie chodników i utrudnia poruszanie się pojazdów.

• konieczność równego traktowania mieszkańców wynajmujących miejsca parkingowe, którzy wnoszą opłaty w wysokości 110 zł + VAT miesięcznie oraz mieszkańców, którzy obecnie parkują „na dziko”, nie wnosząc żadnych opłat.

Wszelkie trwające od 12 lat próby uregulowania tego problemu zakończyły się fiaskiem. Prośby listowne lub wkładanie przez Ochronę kartek z prośbami o usunięcie samochodów nie przyniosły żadnych rezultatów. Podjęliśmy zatem próby wybudowania lub aranżacji dodatkowego parkingu. W odpowiedzi na ankietę , w której wzięło udział 37% mieszkańców, większość opowiedziała się za zlokalizowaniem parkingu wzdłuż ul. Nowoursynowskiej.

Na kolejne zapytania skierowane do osób tam parkujących o zamiar korzystania z tego parkingu, zaledwie 4 osoby wyraziły taką chęć. Inwestowanie w budowę przy tak nikłym zainteresowaniu mija się więc z celem.

W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia na całym Osiedlu strefy ruchu. Oznacza to, że na Osiedlu obowiązywać będą takie same zasady, jak na drogach publicznych. W przypadku umieszczenia znaku zakazu postoju, służby porządkowe będą wymierzać mandaty za dokonane wykroczenie w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach.

Strefę ruchu zamierzamy wprowadzić z dniem 1 listopada 2012 r. Okres jednego miesiąca umożliwi wszystkim parkującym dotąd znalezienie innego, odpowiedniego miejsca parkingowego (garaże w domach, miejsca na podjazdach, parkingi poza Osiedlem itp.). Gdyby część mieszkańców zdecydowała się na wynajem miejsc parkingowych na terenie Osiedla, w liczbie uzasadniającej takie działanie, podejmiemy ich przygotowanie. W grę wchodzą budowa parkingu na 10 miejsc obok stacji trafo lub aranżacja parkingu na 20 miejsc (lub więcej) wzdłuż Nowoursynowskiej przy równoczesnym wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Wybór zależy od liczby chętnych do wykupienia miejsc parkingowych.

Mamy świadomość, że rozwiązania te nie wzbudzą entuzjazmu tych, których dotyczą. Nie możemy jednak pozwolić na łamanie przepisów ruchu (bo za ich przestrzeganie odpowiadamy), ani też na zróżnicowanie kosztów parkowania, które ponoszą poszczególni mieszkańcy. Przekonanie to podziela większość członków Spółdzielni, czego dowodem jest cytowana uchwała Walnego Zgromadzenia. Nie możemy też zgodzić się z prezentowaną przez niektórych mieszkańców tezą na temat lokalizacji parkingu: „wszędzie, byle nie obok naszego budynku”. Nigdy bowiem nie znajdziemy odpowiedniego miejsca, zaś uregulowanie tej palącej kwestii odsunie się na dalsze lata i będzie coraz trudniejsze (samochodów przybywa, nie ubywa).

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Żor

TEKST UCHWAŁY DOT. PARKOWANIA SAMOCHODÓW: