Łączność INTERCOM

Szanowni Państwo

W celu usprawnienia pracy Ochrony Osiedla – po ustaleniach z koordynatorami firmy „Juwentus” – prosimy o:

1) podnoszenie słuchawki domofonu przy każdorazowym dzwonku i upewnieniu się, kto dzwoni ( portiernia czy gość; sygnał domofonu z portierni jest nieco inny). Ochrona zwraca bowiem uwagę, że często po sygnale domofonu następuje natychmiastowe, automatyczne otwieranie drzwi wejściowych w sytuacji, gdy gość znajduje się jeszcze przy portierni;

2) natychmiastowe interweniowanie u Ochrony w przypadku braku powiadomienia o wizycie gości. Tylko w ten sposób zapewnić można pełne respektowanie przez pracowników firmy „Juwentus” ustaleń zawartych w obowiązującej instrukcji Ochrony Osiedla „Dębina”.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Andrzej Żor