Informacja Zarządu o postanowieniu Sądu

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” informuje, ze Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2018 roku sprawy z powództwa Zarządu SM „Dębina” o uchylenie uchwały wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 18/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”