Awaria kanalizacji – zalecenia

Szanowni Państwo

W związku z poważną awarią dotyczącą niedrożności sieci kanalizacyjnej, która wystąpiła w dniu 20 grudnia br. w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Osiedla, prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi w przypadku stosowania środków udrażniających kanalizację typu „kret”.

Przyczyną zatkania kanalizacji był niewłaściwie stosowany przez mieszkańców środek do udrażniania rur, który spowodował całkowite zaczopowanie sieci kanalizacyjnej. Stosowanie tego typu środków wymaga dużej ilości wody, która powinna całkowicie rozpuścić granulat.

Ponadto, prosimy również o nie wrzucanie do kanalizacji ręczników papierowych.