2024

Uchwały Zarządu 2024

Uchwała Zarządu z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 28.05.2024 r. w sprawie przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu z dnia 28.05.2024 r. w sprawie podpisania umowy na przeglądy okresowe budynków

Uchwała Zarządu z dnia 24.04.2024 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji kasowej SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 24.04.2024 r. w sprawie opłat za reklamy i szyldy zamieszczane na terenie Osiedla

Uchwała Zarządu z dnia 24.04.2024 r. w sprawie podpisania umowy na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. J. Rosoła 34

Uchwała Zarządu z dnia 7.03.2024 r. w sprawie podpisania Umowy Najmu z Firmą InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

Uchwała Zarządu z dnia 5.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udostępniania dokumentów Członkom SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 27.03.2024 r. w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok

Uchwała Zarządu z dnia 27.03.2024 r. w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok

Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2024 r. w sprawie podpisania umów na wykonanie remontu dachu, wymianę orynnowania i rur spustowych

Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2024 r. w sprawie podpisania umów na wykonanie remontu balkonów, elewacji i balustrad w budynkach

Uchwała Zarządu z dnia 6.03.2024 r. w sprawie podpisania umowy na wykonanie przebudowy wejścia do budynku przy ul. J. Rosoła 44A

Uchwała Zarządu z dnia 6.03.2024 r. w sprawie podpisania umowy na przeprowadzenie lustarcji SM Dębina

Uchwała w sprawie podpisania Aneksu Nr 1 do polisy ubezpieczenie mienia SM Dębina

Uchwała w sprawie wyboru Ubezpieczyciela mienia SM Dębina

Uchwała zarządu z dnia 16.01.2024 sprawie podpisania Aneksu do umowy konserwacyjnej na świadczenie usług konserwacji bram garażowych, automatyki szlabanów i bramy przesuwnej

Uchwała zarządu z dnia 16.01.2024 w sprawie podpisania Aneksu do umowy na konserwację oraz naprawy instalacji elektrycznych

Uchwała zarządu z dnia 16.01.2024 w sprawie podpisania umowy na wykonanie projektu przegrody balkonowej

Uchwała zarządu z dnia 16.01.2024 w sprawie podwyższenia stawek funduszu remontowego dla lokali w budynkach przy ul. J. Rosoła 44 i ul. J. Rosoła 38

Uchwała zarządu z dnia 16.01.2024 w sprawie podpisania umowy na wykonanie obliczeń współczynników wyrównawczych strat ciepła

Uchwała zarządu z dnia 03.01.2024 w sprawie podpisania Aneksu do umowy na świadczenie usług informatycznych

Uchwała zarządu z dnia 03.01.2024 w sprawie podpisania Aneksu do umowy na wykonywanie usług sprzątania

Uchwała zarządu z dnia 03.01.2024 w sprawie podpisania Porozumienia do umowy z firmą JK Serwis Jadwiga Stępień