2019

Uchwały Zarządu 2019

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie podpisania aneksu do Umowy z dnia 7. grudnia 2000 roku z firmą Agencja Ochrony “JUWENTUS” Sp. z o.o., Sp.k.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie przyjęcia w poczet członków SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie podpisania umowy o świadczenie usług ogrodniczych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawiepodpisania aneksu do Umowy o wykonanie usług sprzątania

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 10.10.2019
w sprawie potwierdzenia ważności kart rozliczeniowych mediów jako czynności Zarządu SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 10.10.2019
w sprawie podpisania aneksu nr 2 do Umowy udostępnienia nieruchomości z Orange

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 01.10.2019
w sprawie podpisania umowy na roboty budowlane

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 26.09.2019
w sprawie wprowadzenia zasad montażu rolet zewnętrznych w budynkach na terenie Osiedla Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 26.09.2019
w sprawie przyjęcia w poczet członków SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 26.09.2019
w sprawie podpisania umowy z firmą Introwater

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 29.08.2019
w sprawie podpisania umowy na wymianę stolarki okiennej w portierniach

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 02.08.2019 w sprawie podpisania umowy na roboty budowlane ogrodzenia Osiedla Dębina

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia. 02.08.2019
w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z miejsc postojowych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 12.07.2019
w sprawie podpisania umowy na wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 12.07.2019
w sprawie podpisania umowy na wykonanie naprawy systemu nawadniającego

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 05.07.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 07.06.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina (5)

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 07.06.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina (4)

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 07.06.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina (3)

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 07.06.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina (2)

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 07.06.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina (1)

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.05.2019
w sprawie ujednolicenia stawki zaliczki na c.o. i c.w.

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.05.2019
w sprawie wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 6.05.2019
w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.04.2019
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.04.2019
w sprawie podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej regulacji i poprawy funkcjonowania instalacji C.O.

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.04.2019
w sprawie podpisania Aneksu do umowy z Orange Polska S.A.

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 8.04.2019
w sprawie podpisania aneksu do Umowy nr 1/03 z dnia 31.03.2003 roku

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 29.03.2019
w sprawie wyboru sposobu finansowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 18.03.2019
w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 28.01.2019
w sprawie wyboru ubezpieczyciela i podpisania polis ubezpieczeniowych

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 28.01.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 8.01.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 8.01.2019
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 8.01.2019
w sprawie podpisania umowy o wykonanie usług sprzątania