2018

Uchwały Zarządu 2018

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 20.12.2018
w sprawie podpisania Aneksu do umowy z Agencją Ochrony

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 20.12.2018
w sprawie podpisania umowy o świadczenie obsługi prawnej

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 14.12.2018
w sprawie podpisania umowy o współpracy

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 14.12.2018
w sprawie podpisania umowy o świadczenie usług ogrodniczych

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 4.12.2018
w sprawie zmiany wysokości zaliczek na ciepłą i zimną wodę

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 4.12.2018
w sprawie obniżenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych w zatokach parkingowych dla Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.11.2018
w sprawie obniżenia miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych w zatokach parkingowych dla Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.11.2018
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych w zatokach parkingowych w SM Dębina

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 6.11.2018
w sprawie podpisania umowy udostępnienia nieruchomości

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 31.10.2018
w sprawie Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców robót remontowych w SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 31.10.2018
w sprawie Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 5.10.2018
w sprawie wprowadzenia zmian w umowach najmu miejsc parkingowych

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 10.09.2018
w sprawie podpisania umowy na wykonanie modernizacji boiska

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 5.08.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 31.07.2018
w sprawie ustanowienia Adwokata Grzegorza Fertaka pełnomocnikiem SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 31.07.2018
w sprawie podpisania umowy zlecenia z Kancelarią Adwokacką Grzegorza Fertaka

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 31.07.2018
w sprawie określenia przedmiotu własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.07.2018
w sprawie ustanowienia radcy prawnego Barbary Hilger pełnomocnikiem Zarządu SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.07.2018
w sprawie podpisania umów przetwarzania danych osobowych z kontrahentami SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 12.07.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 12.07.2018
w sprawie zaskarżenia uchwały nr 18/2018 Walnego Zgromadzenia SM “Dębina” z dnia 13.06.2018 w trybie art. 42 Prawa spółdzielczego

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 28.06.2018
w sprawie podpisania umowy na wykonanie kontroli pięcioletniej wraz z kontrolą roczną budynków wielorodzinnych oraz pozostałej infrastruktury na terenie Osiedla “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 28.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 28.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 2

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 12.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 12.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 2

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 12.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 1

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 7

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 6

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 5

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 4

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 3

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 2

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 11.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM “Dębina” – 1

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 8.06.2018
w sprawie uchylenia uchwały z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie podpisania umów z właścicielami segmentów

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 6.06.2018
w sprawie przyjęcia w poczet członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 6.06.2018
w sprawie podpisania umowy zlecenia na koszenie trawy na terenie Osiedla “Dębina”

Uchwała 93/P/2018 Zarządu SM “Dębina” z dnia 6.06.2018
w sprawie określenia przedmiotu własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.05.2018
w sprawie podpisania umowy z firmą MIG BUD Sylwia Migda na wykonanie modernizacji powierzchni boiska

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.05.2018
w sprawie podpisania umowy na obsługę prawną Spółdzielni z radcą prawnym Barbarą Hilger

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 18.05.2018
w sprawie podpisania umowy dzierżawy kserokopiarki

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Annie Deszczyńskiej-Kwas w sprawie o zapłatę z powództwa Skarbu Państwa-Prezydenta m.st. Warszawy

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Annie Deszczyńskiej-Kwas do reprezentowania Spółdzielni w postępowaniu w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie podpisania umowy zlecenia z Kancelarią Adwokacką Anna Deszczyńska-Kwas w sprawie o zapłatę

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie podpisania umowy zlecenia z Kancelarią Adwokacką Anna Deszczyńska-Kwas

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie podpisania umowy wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie podpisania umowy o współpracy z Katarzyną Lewandowską

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 16.05.2018
w sprawie podpisania umów z właścicielami segmentów

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.04.2018
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.04.2018
w sprawie potwierdzenia czynności Zarządu SM “Dębina” w Warszawie

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 24.04.2018
w sprawie podpisania umowy z radcą prawnym Barbarą Hilger na wykonanie czynności z zakresu obsługi prawnej

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 13.04.2018
w sprawie podpisania umowy zlecenia z Kancelarią Prawną Mariusza Wróblewskiego

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 13.04.2018
w sprawie podpisania umowy na utworzenie strony internetowej, utrzymanie i wsparcie IT

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.03.2018
w sprawie zlecenia opracowania projektu zmiany Statutu SM “Dębina”

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.03.2018
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego SM “Dębina” za 2017 rok

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.03.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont SM “Dębina” z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.03.2018
w sprawie podwyższenia z dniem 1 kwietnia 2018 roku stawki za remontowy fundusz budynkowy budynku przy ulicy Rosoła 28

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 15.03.2018
w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.02.2018
w sprawie wyboru rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia kontroperatów w związku z odwołaniem się od decyzji Zarządu Mienia Skarbu Państwa dotyczącej wypowiedzenia dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31 grudnia 2017

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.02.2018
w sprawie podwyższenia z dniem 1 czerwca 2018 roku stawki na remontowy fundusz budynkowy budynku przy ulicy Rosoła 44A

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.02.2018
w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług ogrodniczych

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 20.01.2018
w sprawie wyboru ubezpieczyciela budynków SM “Dębina” oraz Wspólnot Mieszkaniowych Nowoursynowska 93 i Rosoła 28A

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 10.01.2018
w sprawie podwyższenia z dniem 1 maja 2018 roku stawki na fundusz remontowy budynku przy ulicy Rosoła 40

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 10.01.2018
w sprawie podwyższenia z dniem 1 maja 2018 roku stawki na fundusz remontowy budynku przy ulicy Rosoła 38