Stan na dzień 24.02.2021

Stan realizacji wniosków z lustracji na dzień 24.02.2021