2019

Uchwały Rady Nadzorczej 2019

Uchwała 20/2019 Rady Nadzorczej SM „Dębina” z dnia 17.12.2019
w sprawie zmiany do Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”

Uchwała 19/2019 Rady Nadzorczej SM „Dębina” z dnia 17.12.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”

Uchwała 18/2019 Rady Nadzorczej SM „Dębina” z dnia 19.11.2019
w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina” na rok 2020

Uchwała 17/2019 Rady Nadzorczej SM „Dębina” z dnia 08.10.2019
w sprawie zmiany do Regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej

Uchwała 16/2019 Rady Nadzorczej SM „Dębina” z dnia 08.10.2019
w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym SM “Dębina” z dnia 08.10.2019

Uchwała 15/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 14.05.2019
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała 14/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 14.05.2019
w sprawie zmian Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami SM “Dębina”

Uchwała 13/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 25.03.2019
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego SM “Dębina” na rok 2019

Uchwała 12/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie zmian Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali

Uchwała 11/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Parkingowej Rady Nadzorczej

Uchwała 10/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej

Uchwała 9/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Uchwała 8/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru członków Komisji Parkingowej Rady Nadzorczej

Uchwała 7/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej

Uchwała 6/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Uchwała 5/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 4.03.2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rady Nadzorczej

Uchwała 4/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 21.01.2019
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Spółdzielni przy czynności prawnej z członkiem Zarządu

Uchwała 3/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 21.01.2019
w sprawie powołania Członka Zarządu”

Uchwała 2/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 21.01.2019
w sprawie odwołania oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu

Uchwała 1/2019 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 21.01.2019
w sprawie przyjęcia Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali