Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność mogą wystąpić osoby, które w dniu 13.10.2015 roku miały przeniesioną własność nieruchomości (segmentu).

Szczegółowe informacje i wniosek o przeniesienie użytkowania wieczystego we własność można pobrać na stronie:

https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-skarbu-panstwa

http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/przeksztalcenie-we-wlasnosc/

lub napisać odręcznie z podaniem  adresu, osób uprawionych, numerem działki, nr księgi wieczystej oraz datą aktu notarialnego umowy przeniesienia własności segmentu.

Do wniosku należy dołączyć :

  1. odpis aktu notarialnego przeniesienia własności,
  2. aktualny wypis księgi wieczystej,
  3. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej

Wniosek z załącznikami należy złożyć lub wysłać na adres:

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Telefon 22 443 20 00; 22 443 20 01;