Ustawa o SM

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych