2023

Uchwały Zarządu 2023

Uchwała Zarządu z dnia 21.12.2023 r. w sprawie podwyższenia stawek funduszu remontowego

Uchwała Zarządu z dnia 27.09.2023 r w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r

Uchwała Zarządu z dnia 15.09.2023 r. w sprawie podpisania umowy na pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych

Uchwała Zarządu z dnia 28.08.2023 r. w sprawie podpisania umowy na wykonanie przeglądów przewodów kominowych w segmentach

Uchwała Zarządu z dnia 28.08.2023 r. w sprawie podpisania umowy na wykonanie przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych

Uchwała Zarządu z dnia 12.06.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Zarządu z dnia 12.06.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu z dnia 07.06.2023 r. w sprawie podpisania umów na remont balkonów w budynkach przy ul. J. Rosoła 44 i 32

Uchwała Zarządu z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zmiany wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie

Uchwała Zarządu z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zmiany wysokości stawki funduszu remontowego

Uchwała Zarządu z dnia 08.05.2023 r w sprawie podpisania umów na remonty

Uchwała Zarządu z dnia 08.05.2023 r. w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r

Uchwała Zarządu z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 05.04.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu z dnia 24.03.2023 r. w sprawie podpisania aneksu z MP Prolift Sp. z o.o.

Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej dot. zaliczki na podgrzanie wody i zaliczki na zimną wodę

Uchwała Zarządu z dnia 07.03.2023 r. w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok

Uchwała Zarządu z dnia 07.03.2023 r. w sprawie podpisania umowy na usługi ogrodnicze

Uchwała Zarządu z dnia 10.02.2023 r. w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej zaliczki na centralne ogrzewanie

Uchwała Zarządu z dnia 02.01.2023 r. w sprawie podpisania umowu z firmą WEKTA SMART INNOVATION PROSTA S.A.

Uchwała Zarządu z dnia 23.01.2023 r. w sprawie wysokości stawki funduszu remontowego i stawki na pozostałe koszty konserwacji

Uchwała Zarządu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie wyboru Ubezpieczyciela mienia SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni

Uchwała Zarządu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Zarządu z dnia 27.06.2023 r. w sprawie podpisania Aneksu do umowy na remont balkonow, elewacji i balustrad w budynku przy ul. J. Rosoła 44

Uchwała Zarządu z dnia 27.06.2023 r. w sprawie podpisania Aneksu do umowy na remont balkonow, elewacji i balustrad w budynku przy ul. J. Rosoła 32

Uchwała Zarządu z dnia 10.07.2023 r. w sprawie podwyższenia stawki funduszu remontowego nieruchomości przy ul. J. Rosoła 24

Uchwała Zarządu z dnia 10.07.2023 r. w sprawie podpisania umowy na przeglądy pięcioletnie budowlane