2021

Uchwały Zarządu 2021

Uchwała Zarządu z dnia 28.12.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego.

Uchwała Zarządu z dnia 28.12.2021 w sprawie podpisania aneksu do umowy z dnia 25 października 2021r.

Uchwała Zarządu z dnia 17.12.2021 w sprawie podpisania aneksu do umowy z firmą LikeSoft Dariusz Kuźma.

Uchwała Zarządu z dnia 17.12.2021 w sprawie podpisania umowy na dostosowanie tablic licznikowych.

Uchwała Zarządu z dnia 06.12.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego.

Uchwała Zarządu z dnia 30.11.2021 w sprawie obniżenia z dniem 1 grudnia 2021 roku stawki na fundusz remontowy.

Uchwała Zarządu z dnia 28.10.2021 w sprawie zakończenia eksperymentu dot. indywidualnej – poziomej cyrkulacji ciepłej wody.

Uchwała Zarządu z dnia 25.10.2021 w sprawie podpisania umowy na wymianę opraw oświetleniowych

Uchwała Zarządu z dnia 25.10.2021 w sprawie podpisania umowy na uszczelnienie podszybia dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych i MDM

Uchwała Zarządu z dnia 25.10.201 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług ogrodniczych z dnia 25.10.2019 roku

Uchwała Zarządu z dnia 5.10.2021 w sprawie po “SUM” Jan Stachula na wykonanie odrestaurowania latarni na terenie Osiedla SM “Dębina”

Uchwała Zarządu z dnia 29.09.2021 w sprawie podpisania umowy na wykonanie remontu płyt balkonowych

Uchwała Zarządu z dnia 28.09.2021 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r

Uchwała Zarządu z dnia 20.09.2021 w sprawie podpisania aneksu do umowy o wykonanie usług sprżatania z firmą JK Serwis

Uchwała Zarządu z dnia 20.09.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy z firmą Dorus Marek Skarbek

Uchwała Zarządu z dnia 15.09.2021 r w sprawie podpisania umowy na roboty budowlane

Uchwała Zarządu z dnia 15.09.2021 r w sprawie podpisania umowy na wykonanie przeglądów instalacji wentylacji i przewodów kominowych

Uchwała z dnia 25.08.2021 w sprawie podpisania umowy z firmą PUH “SUM” Jan Stachula na wykonanie remontu płyty balkonowej przynależnej do lokalu w budynku przy ul. J. Rosoła 34

Uchwała Zarządu z dnia 25.08.2021 w sprawie podpisania Umowy z firmą FORLIFT s.c. na uszczelnienie podszybia dźwigu osobowego w budynku przy ul. J. Rosoła 30 w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 25.08.2021 w sprawie podwyższenia z dniem 1 grudnia 2021 roku stawki na fundusz remontowy budynku przy ulicy J. Rosoła 36 w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 09.08.2021 w sprawie podpisania umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 z Biurem Biegłego Rewidenta Izabella Żórańska

Uchwała Zarządu z dnia 06.08.2021 w sprawie podpisania Aneksu do umowy zlecenia na wykonanie zastępstwa procesowego z Kancelarią Adwokacką Mec. Grzegorza Fertaka

Uchwała Zarządu z dnia 30.07.2021 w sprawie podpisania umowy na usługi szkoleniowe z firmą Tomasz Śliwiński Efektywniej

Uchwała Zarządu z dnia 05.07.2021 w sprawie podpisania umowy nr 3.415.2021.RP z Urzędem Pracy m.st. Warszawy

Uchwała Zarządu z dnia 29.06.2021 w sprawie przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”

Uchwała Zarządu z dnia 29.06.2021 w sprawie podpisania umowy nr 2/OZO/5/2020 na remont balkonów pionu nr 3 na budynku przy ul. Jana Rosoła 40 w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 29.06.2021 w sprawie podpisania umowy na roczne przeglądy budowlane z firmą Bogusław Zieliński Biuro Doradztwa i Nadzoru Budowlanego, Zarządzanie Nieruchomościami

Uchwała Zarządu z dnia 29.06.2021 w sprawie podpisania aneksów terminowych do umów nr 1/OZO/2/2021, nr 2/OZO/2/2021, nr 3/OZO/2/2021, nr 4/OZO/2/2021 i nr 5/OZO/2/2021 z firmą TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Uchwała Zarządu z dnia 01.06.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 5/2020 z dnia 23 czerwca 2021 z firmą DORUS Marek Skarbek

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 1/OZO/1/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku z firma TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 2/OZO/2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku z firma TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie popisania umowy z firmą TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k. na remont balkonów, elewacji i balustrad w pionie nr 1 na budynku przy ul. Jana Rosoła 36 w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 05.05.2021 w sprawie podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z firmą EFFI Katarzyna Lewandowska

Uchwała Zarządu z dnia 29.04.2021 w sprawie podpisania umów z firmą TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k. na remonty w budynkach przy ul. Jana Rosoła 32, 36, 40, 42, 44, 44A w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 29.04.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w SM “Dębina” za święto przypadające (w sobotę) w dniu 1 maja 2021 roku

Uchwała Zarządu z dnia 28.04.2021 w sprawie podpisania umowy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2018-2020

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie podpisania Aneksu nr 10 do Zakładowego Planu Kont SM “Dębina” z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Zarządu SM “Dębina” za 2020 rok

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SM “Dębina”

Uchwała Zarządu z dnia 30.03.2021 w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany niektórych stawek opłaty eksploatacyjnej

Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2021 w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego za 2020 rok

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie podpisania aneksów do umów na wykonanie remontów

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie podpisania umowy na audyt informatyczny

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej od dnia 01.03.2021

Uchwała Zarządu z dnia 02.02.2021 w sprawie podpisania Umowy zlecenia z Adwokatem Anną Deszczyńską Kwas

Uchwała Zarządu z dnia 25.01.2021 w sprawie podpisania polis ubezpieczeniowych obejmujących budynki i sieci na terenie Osiedla SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 25.01.2021 w sprawie podpisania umowy z firmą Instalatorstwo Elektryczne SA Joanna Papacz