2021

Uchwały Zarządu 2021

Uchwała Zarządu z dnia 01.06.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 5/2020 z dnia 23 czerwca 2021 z firmą DORUS Marek Skarbek

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 1/OZO/1/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku z firma TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 2/OZO/2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku z firma TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Uchwała Zarządu z dnia 18.05.2021 w sprawie popisania umowy z firmą TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k. na remont balkonów, elewacji i balustrad w pionie nr 1 na budynku przy ul. Jana Rosoła 36 w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 05.05.2021 w sprawie podpisania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z firmą EFFI Katarzyna Lewandowska

Uchwała Zarządu z dnia 29.04.2021 w sprawie podpisania umów z firmą TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k. na remonty w budynkach przy ul. Jana Rosoła 32, 36, 40, 42, 44, 44A w Warszawie

Uchwała Zarządu z dnia 29.04.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w SM “Dębina” za święto przypadające (w sobotę) w dniu 1 maja 2021 roku

Uchwała Zarządu z dnia 28.04.2021 w sprawie podpisania umowy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2018-2020

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie podpisania Aneksu nr 10 do Zakładowego Planu Kont SM “Dębina” z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Zarządu SM “Dębina” za 2020 rok

Uchwała Zarządu z dnia 16.04.2021 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SM “Dębina”

Uchwała Zarządu z dnia 30.03.2021 w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany niektórych stawek opłaty eksploatacyjnej

Uchwała Zarządu z dnia 15.03.2021 w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowego za 2020 rok

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie podpisania aneksów do umów na wykonanie remontów

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie podpisania umowy na audyt informatyczny

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont

Uchwała Zarządu z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej od dnia 01.03.2021

Uchwała Zarządu z dnia 02.02.2021 w sprawie podpisania Umowy zlecenia z Adwokatem Anną Deszczyńską Kwas

Uchwała Zarządu z dnia 25.01.2021 w sprawie podpisania polis ubezpieczeniowych obejmujących budynki i sieci na terenie Osiedla SM Dębina

Uchwała Zarządu z dnia 25.01.2021 w sprawie podpisania umowy z firmą Instalatorstwo Elektryczne SA Joanna Papacz