2020

Uchwały Zarządu 2020

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 30.12.2020 w sprawie podpisania umowy na przeprowadzenie lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2018-2020

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 14.12.2020 w sprawie oddania pracownikom Biura SM “Dębina” dnia wolnego 

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 25.11.2020 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 17.11.2020 w sprawie podpisania umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 9.11.2020 roku w sprawie podpisania umowy zlecenia z Adwokatem Anną Deszczyńską – Kwas

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 9.11.2020 w sprawie podpisania aneksu do umowy o wykonanie usług sprzątania z dnia 8.01.2019

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 4.11.2020 w sprawie podpisania Aneksu do umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 4.11.2020 w sprawie podpisania Aneksu do umowy z dnia 7.12.2000

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.10.2020 w sprawie
podpisania umowy na remont podestu i schodów wejściowych do budynku Nowoursynowska 91

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.10.2020 w sprawie
podpisania umowy na kompleksową renowację schodów wejściowych do budydnku Nowoursynowska 91

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.10.2020 w sprawie
podpisania umowy na odrestaurowanie balustrad przy schodach wejściowych do budynku Rosoła 24

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.10.2020 w sprawie podpisania umowy na przebudowę spowalniacza

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 22.09.2020 w sprawie oddania pracownikom dnia wolnego

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 07.08.2020 w sprawie
udostępnienia i rekomendowania technologii wykonywania prac remontowych ogrodzenia segmentów

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 07.08.2020 w sprawie
podpisania umowy na wykonanie przeglądu i konserwację telewizji CCTV

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 07.08.2020 w sprawie
podpisania Aneksu do umowy z firmą Metering System PPHU

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 30.07.2020 w sprawie
wprowadzenia zmiany w Regulaminie udostępniania dokumentów

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 30.07.2020 w sprawie podpisania umowy z firmą Defensor

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 24.07.2020 w sprawie podpisania aneksu do umowy z firmą Bau-Serwis

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 24.07.2020 w sprawie
Warunków dokonywania odnowienia elewacji szeregów segmentów Nowoursynowska 85, 87 i 89

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 24.07.2020 w sprawie podpisanie aneksów do umów na wykonanie remontów

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.07.2020 w sprawie podpisanie Aneksu nr 2 do umowy konserwacyjnej

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.07.2020 w sprawie podpisanie odstąpienia od Umowy nr 1/2020

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.07.2020 w sprawie podpisanie umowy na roboty budowlane

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 03.07.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie remontu balkonów, elewacji i balustrad – Rosoła 44A

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 03.07.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie remontu balkonów, elewacji i balustrad – Rosoła 44

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 03.07.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie remontu balkonów, elewacji i balustrad – Rosoła 40

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 03.07.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie remontu tarasów i odnowienie balustrad – Rosoła 40

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie podpisanie umowy przetwarzania danych osobowych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego segmentów

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie
podpisanie umowy na dostawę liczników oraz nakładek radiowych zdalnego odczytu

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie
podpisanie umowy na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie
podpisanie umowy na skonfigurowanie systemu radiowego odczytu

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 23.06.2020 w sprawie
podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 15.06.2020 w sprawie sporządzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina” za 2019 rok

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 10.06.2020
w sprawie zasad i warunków dokonywania zabudowy balkonów w budynkach MDM na terenie osiedla SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 10.06.2020
w sprawie warunków dokonywania odnowienia elementów stalowych i stolarki okiennej

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 10.06.2020
w sprawie zasad i warunków dokonywania zabudowy loggi i balkonów w budynkach wielorodzinnych

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 01.06.2020 w sprawie podpisania umowy na remont tarasów Rosoła 44A

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 01.06.2020 w sprawie podpisania umowy na remont tarasów Rosoła 38

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 01.06.2020 w sprawie podpisania umowy na remont tarasów Rosoła 32

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.04.2020 w sprawie podpisania aneksu do umowy

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 09.04.2020 w sprawie podpisania umowy na naprawę systemu nawadniania

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 03.04.2020 w sprawie podpisania umowy na montaż domofonów

Uchwała Zarządu SM “Dębina” z dnia 27.03.2020 w sprawie sporządzenia Sprawozdania finansowania za 2019 rok

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 16.03.2020 w sprawie
podwyższenia z dniem 1. czerwca 2020 roku stawki na fundusz remontowy budynku przy ulicy Rosoła 32

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 13.03.2020 w sprawie podpisania aneksu do umowy

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 28.02.2020 w sprawie
wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina” z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 28.02.2020 w sprawie
zmian Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców robót remontowych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina” w Warszawie

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 17.02.2020
w sprawie podpisania umowy na roboty budowlane dot. docieplenia poddasza w budynku Rosoła 44

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 17.02.2020 w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020 w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina 4.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020 w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina 3.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020 w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina 2.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020 w sprawie przyjęcia w poczet Członków SM Dębina 1.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020
w sprawie przyjęcia Warunków dokonywania odnowienia elewacji w segmentach na terenie Osiedla SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020
w sprawie podpisania polis ubezpieczeniowych budynków oraz sieci na terenie Osiedla SM Dębina

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia 29.01.2020
w sprawie aktualizacji Zasad i warunków dokonywania zmian w wyglądzie zewnętrznym segmentów

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie podpisania umowy nr1/2020 z firmą EL – MONTONIK s.c.

Uchwała Zarządu SM „Dębina” z dnia. 25.10.2019
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”