Stan na dzień 07.02.2022

Stan realizacji wniosków na dzień 07.02.2022