2022

Protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia 2022

Protokół z Walnego Zgromadzenia dnia 23.06.2022

Załącznik Nr 1. Protokół z lustracji za lata 2018 -2020

Załącznik Nr 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Załącznik Nr 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Załącznik Nr 4. list polustracyjny KZR SM z lustracji pełnej Spółdzielni przeprowadzonej za lata 2018-2020

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok

– Informacja Komisji Rewizyjnej z analizy Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok

Załącznik Nr 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik Nr 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik Nr 7. Informacja Komisji Rewizyjnej z analizy Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2020 rok

Załącznik Nr 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Załącznik Nr 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Załącznik Nr 10. Informacja Komisji Rewizyjnej z analizy Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok

Załącznik Nr 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Załącznik Nr 12. Protokół Komisji Wnioskowej

Wnioski 


Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia SM „Dębina” na wniosek Członków w dniu 02.06.2022 r.

zał 1. Oświadczenie

zał 2. Rezygnacja z funkcji Członka RN

zał 3. Protokół komisji Wnioskowej