rok2022

Uchwały Rady Nadzorczej 2022

– Uchwała RN nr 19 w sprawie zmiany Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za uzywanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina

– Uchwała RN nr 18 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 października 2022 r

– Uchwała RN nr 17 w sprawie podjęcia rozmów ugodowych

– Uchwała RN nr 16 w sprawie zatwierdzenia protokołu RN

– Uchwała Nr 15 w sprawie zatrudnienia Członków Zarządu

– Uchwała Nr 14 W sprawie powołania Członka Zarządu

– Uchwała Nr 13 W sprawie powołania członka zarządu -Prezesa Zarządu

– Uchwała Nr 12 W sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Zarządu wraz z rozwiązaniem stosunku pracy

– Uchwała Nr 11 w sprawie zatwierdzenia protokołów Nr 1 i Nr 2 Komisji Rewizyjnej RN

– Uchwała Nr 10 w sprawie przyjęcia korekty Planu infrastruktury na 2022 r

– Uchwała Nr 9 w sprawie zatwierdzenia protokołu RN z posiedzenia w dniu 7.07.2022 r

– Uchwała Nr 8/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o opinię prawną

– Uchwała Nr 7/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

– Uchwała nr 6/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

– Uchwała 5/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.06.2022 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu

Uchwała nr 3/2022 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.06.2022 w sprawie ukonstytuowania Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2/2022 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 31.03.2022 w sprawie Regulaminu porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”

Uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 04.01.2022 w sprawie zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”