2018

Uchwały Rady Nadzorczej 2018

Uchwała 20/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 6.12.2018
w sprawie dokonania zmian w składzie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała 19/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 26.11.2018
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Dębina”

Uchwała 18/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 26.11.2018
w sprawie powołania Komisji Parkingowej

Uchwała 17/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 26.11.2018
w sprawie Regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej

Uchwała 16/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 26.11.2018
w sprawie Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia wysokości opłat za używanie lokali

Uchwała 15/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 26.11.2018
w sprawie obciążenia nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA2M/00419364/0 prawem użytkowania

Uchwała 14/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 24.09.2018
w sprawie uchylenia nieobowiązujących Regulaminów i Zasad SM “Dębina” w Warszawie

Uchwała 13/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 31.07.2018
w sprawie ustanowienia pełnomocnika

Uchwała 12/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.07.2018
w sprawie czynności prawnych i do reprezentowania w tych czynnościach

Uchwała 11/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.07.2018
w sprawie reprezentowania Spółdzielni

Uchwała 10/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 14.06.2018
w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Przespolewskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM “Dębina”

Uchwała 9/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 10.05.2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SM “Dębina”

Uchwała 8/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 10.05.2018
w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SM “Dębina”

Uchwała 7/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.04.2018
w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Dudka do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM “Dębina”

Uchwała 6/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 23.04.2018
w sprawie odwołania Członka Zarządu SM “Dębina”

Uchwała 5/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 29.01.2018
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia lustracji z działalności Spółdzielni oraz zobowiązania Zarządu Spółdzielni do zawarcia umowy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych

Uchwała 4/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 29.01.2018
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o współpracy w zakresie zarządzania SM “Dębina”

Uchwała 3/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 29.01.2018
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o pracę

Uchwała 2/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 29.01.2018
w sprawie powołania Członka Zarządu SM “Dębina”

Uchwała 1/2018 Rady Nadzorczej SM “Dębina” z dnia 29.01.2018
w sprawie powołania Prezesa Zarządu SM “Dębina”