Protokół Nr 6 z posiedzenia RN w dniu 13.06.2023 r