Wybór wykonawców robót remontowych

Regulamin określający zasady wyboru wykonawców robót remontowych w SM “Dębina”